Säkerhet som en tjänst

Secured Device är en säkerhetstjänst till ett fast pris. Tjänsten bygger på Microsoft 365 Enterpriseprodukter såsom Office-365 men adderar alla nödvändiga tjänster för att skapa en säker IT-miljö för era arbetsplatser. De största komponenterna är en extern backuptjänst för all data med experterar som övervakar, Microsofts E5 säkerhetssvit, aktiv patchhantering av datorerna och en SOC (Security Operations Center) som bemannas av säkerhetsexperter dygnet runt, redo att hantera angrepp.

Alla tjänster är täckta av en supportfunktion till slutanvändarna, inkluderade i priset. Kostnad 679 SEK/månad/dator

Degeas IT Tjänster

Degea levererar säkra IT-funktioner till dig som företag eller organisation. Resultet blir ett lyft för din verksamhet som vi ser till att underhålla löpande. Med våra unika funtionsavtal definerar vi tillsammans med dig som kund vilka funktioner som ska ingå utefter era behov. Allt sett ur ett användarperspektiv: vad är nödvändigt för att din verksamhet ska fungera effektivt och vara konkurrenskraftig.Vi på Degea tar ansvaret för din IT-säkerhet och gränssnittet mot verksamheten. Läs mer om vår IT-tjänster på Degea.se

Om Degea

Vi som arbetar på Degea har en lång bakgrund inom IT-support. Vår historia börjar under 1980-talet då verksamheten var koncentrerad gentemot IT-support inom bank- och finanssektorn. Vi arbetade konstant med höga krav på korta åtgärdstider, hög säkerhet och en ständig fokusering på att stötta kundens kärnverksamhet. Ett arv väl förvaltat. År 2000 tog vi namnet Degea och vi breddade våra tjänsteleveranser till andra branscher med en tydlig profilering inom infrastruktur och specialistkompetenser.

En framgångsrik IT-lösning

Tillsammans med dig skapar vi framgång. Vår leverans bygger på tre fundament:

1. Användaren i fokus
När nya funktioner och tjänster tas fram eller förbättras är det alltid med dig som kund och era behov som kommer i första hand. Allt för bättre användarvänlighet och affärsnytta.

2. Fasta kostnader
Majoriteten av våra tjänsteleveranser sker till avtal med fast pris. Vi värderar din trygghet. Med gedigen kunskap, hög servicenivå och medvetenheten om dina behov kan du koppla av och fokusera på din verksmahet.

3. Proaktivitet
Det proaktiva säkerhetsarbetet särskiljer oss från våra leverantörer. Då vår leveransmodell är baserad på fasta kostnader inklusive support och flesökning så sitter det i vår ryggrad och kultur att förebygga felen.

Kontakta oss

Kontakta oss på Degea, vi ser fram emot att höra från dig. Om du har några frågor angående Secured Device så tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss